Weer golfen vanaf 11 mei
Zoals de minister-president aangaf mag er weer vanaf 11 mei buiten gesport worden.Volgens het nieuwe protocol dat dan in werking treedt kan er alleen gegolfd worden door een starttijd te boeken.  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Local Rules 2020-01-25

 test

A. Buiten de baan.
Buiten de baan wordt gemarkeerd door witte palen.

B. Hindernissen.
Alle hindernissen worden aangegeven met rode palen. Deze palen zijn vaste obstakels.
B1. Hole 5.
Indien de speler niet zeker weet of de bal in de hindernis ligt of buiten de baan, dan mag de speler ( voor de snelheid van het spel) een provisionele bal slaan.
B2. Hole 7 en 8.
Verkorte vorm van deze plaatselijke regel
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt op hole 7 of 8, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis of de droppingzone die beschikbaar is voor deze hindernis. Zie voorbeeld plaatselijke regel B-3 voor alle details van deze plaatselijke regel.
Lange vorm van de ze plaatselijke regel
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis op hole 7 of 8 ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:
Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3)). Als een droppingzone (zie voorbeeld plaatselijke regel E-1) beschikbaar is voor deze hindernis, dan mag de speler ook deze mogelijkheid gebruiken.

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:
• als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
 het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
 het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

• Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

C1. Oefengreen.
De oefengreen bij hole 9 is geen integraal onderdeel van de baan en is dus geen verkeerde green. Hij hoeft niet ontweken te worden volgens regel 13-1f, maar is grond in bewerking en de speler mag zonder straf regel 16-1b toepassen.

C. Beluchtingsgaten.
Als de bal van de speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:
• In het algemeen gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens regel 16-1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens de plaatselijke regel ontwijken.
• Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens regel 16-1d.
Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, voor de speellijn van de speler.

D. Bescherming van jonge aanplant.
De jonge aanplant/bomen gemarkeerd door een blauw lint vormen een verboden speelzone.
Als de bal van de speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de ingenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.
Grond in bewerking, aangegeven door blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f.
Muurresten oude stadsmuur.
De muurresten bij de tee van hole 4, en bij de green van hole 7 zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 16.1.

E. Integraal delen van de baan.
Alle paden zijn integraal deel van de baan.