Samenstelling Senioren commissie:      

Voorzitter  :  Marc Peeters, voorzitter en tevens bestuurslid.

Leden       :  René van Hest
                    Jan Knapen

                    Bob Meulenkamp

                    Theo Joosten

                    Jean Bouten

 

De Taken , Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden staan uitgebreid in het Vademecum : eerst inloggen via ledenmenu.

In het kort: De seniorencommissie heeft OOG en OOR voor alle senioren (55+).

En behartigt de belangen van de senioren en zal alles in het werk stellen om wensen en ideeën dien onder de senioren leven, bij het bestuur kenbaar te maken.

 

En zeker zo belangrijk dit in de praktijk om te zetten. Laatste gerealiseerde wens is in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van Weco opzetten van een senioren competitie op de dinsdagochtend. Hier nemen inmiddels een groep van ruim 20 senioren aan deel en de wens is hier in 2017 een vervolg aan te geven.

Heb je als seniorlid een wens of idee, laat het ons weten!!