LOCAL RULES 2017-10-11

 

 1.  Afstands markeringen. Gemeten tot midden green.

-   drie strepen  150m
-   twee strepen 100m
-   één streep      50m

 1. Buiten de baan

Dit is aangegeven met witte palen. 

 1. Grond in bewerking (GUR)

wordt aangegeven met blauwe palen of witte lijnen.
Indien er sprake is van belemmering door GUR (R25-1a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens R25-1b.
Straf bij overtreding: Match Play verlies van de hole; Strokeplay twee strafslagen.

 1. Bescherming van jonge bomen

Als er sprake is van een belemmering volgens Regel 24-2a (vast obstakel) door een aangepaalde boom moet de speler deze belemmering ontwijken
volgens Regel 24-2b.
Als de jonge boom, niet aangepaald is, doch er hangt een blauwe markering aan, dan moet de speler deze ontwijken volgens regel 24-2b.
Straf bij overtreding: Matchplay verlies van de hole; Strokeplay twee strafslagen.

 1. Paden

Alle paden zijn integraal onderdeel van de baan. De bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.
Indien de speler niet van het pad wil slaan mag de bal onspeelbaar worden verklaard volgens de normale regel ( Regel 28 ).

 1. Muurresten stadsmuur

Muurresten van de oude stadsmuur Venlo mogen gezien worden als vast obstakel.
Bij belemmering volgens Regel 24-2a (vast obstakel) mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.

 1. Waterhindernis

Alle waterhindernissen zijn laterale waterhindernissen. De grens van de waterhindernis wordt bepaald door het water.

 1. Droppingzone (hole 7 & 8 )

Als een bal terecht komt in de waterhindernis van hole 7 & 8 of in de waterhindernis achter green heeft de speler de volgende opties:

- Bal spelen zoals deze ligt.

Of met één strafslag:

- Nieuwe bal in het spel brengen op het punt waar bal het laatst gespeeld is of
- Droppen of plaatsen enkel en alleen in de daar aangegeven dropping zone

  Let op! Dus niet cirkelen.

 1. Provisionele bal Hole 5 & 7 & 8.

 Indien je niet zeker bent of de bal te spelen is ( wel of niet out of bounds, wel of niet in de waterhindernis, wel of niet verloren, wel of niet onspeelbaar) dan mag je voor de snelheid van het spel een provisionele bal slaan.

 1. Putting- en chipping-green

Putting- en chipping-green zijn géén onderdeel van de baan.

 1. Baanpersoneel

Baanpersoneel heeft altijd voorrang

 1.  Afstandmeters

De speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Straf bij overtreding: diskwalificatie. 

 1.  Bal bewogen op de green

ALS: een speler zich aan het voorbereiden is op een slag en de speler beweegt hierbij per ongeluk zijn/haar bal.
DAN: krijgt de speler geen straf en moet de bal terugplaatsen.

ALS: een speler per ongeluk zijn/haar bal laat vallen en hierbij de balmerker beweegt…
DAN: krijgt de speler geen straf en moet de bal terugplaatsen.

ALS: een speler per ongeluk zijn/haar balmerker laat vallen en hierbij de bal beweegt…
DAN: krijgt de speler geen straf en moet de bal terugplaatsen.

ALS: een speler per ongeluk de bal schopt en daarbij de bal beweegt…
DAN: krijgt de speler geen straf en moet de bal terugplaatsen.

HOE HET NIET WERKT | De plaatselijke regel geldt niet voor de volgende voorbeelden:

ALS: een speler per ongeluk zijn/haar bal beweegt die door de baan ligt (fairway, rough, etc..) DAN: één strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst.  

ALS: een speler expres zijn/haar bal beweegt die op de green ligt zonder eerst de bal te markeren. DAN: één strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst.

         (in een plaatje bekeken - Bal bewogen op de green :  klik hier)