Poule Indeling : klik hier

 

Beste Golfers, Bijgaand treffen jullie het overzicht aan van de indeling van de poules.
De wedstrijden in de poule fase moeten gespeeld zijn vóór 28.05.2019.
Deze datum staat vast en wordt niet verlengd. Onderstaand het reglement: Regel 5.9.2. Spelvorm.

 De spelvorm is texas scramble (geen handicapverrekening).
 Er wordt gespeeld in twee categorieën: 18 holes en 9 holes.
 De deelname staat open voor alle leden van de golfvereniging. Een team bestaat uit 2 personen.
    Elke mogelijke samenstelling van teams is toegestaan ongeacht het handicap.
 De eerste ronde wordt in poule verband gespeeld . Het vervolg van de wedstrijd is via een afvalsysteem (1/8, 1/4 , ½ , finale)
 Elk lid van het team dient minimaal 6 afslagen te noteren over 18 holes of 3 afslagen over 9 holes.
 Indien de beste bal is gekozen mag de andere de bal plaatsen binnen 1 stoklengte, echter niet dichter bij de hole en er mag niet van ondergrond
    gewijzigd worden. Voorbeeld, bal ligt in de rough door 1 stoklengte te hanteren komt de bal op de fairway of op de green, dit mag niet de bal
    moet in de rough blijven binnen 1 stoklengte
 Bij het putten mag de medespeler achter de putlijn of voor de putlijn staan, echter op het moment van putten zelf mag dat niet meer.

 

Matchplay - hoe noteert u het resultaat?
Bij een matchplay wordt het aantal verloren holes afgetrokken van het aantal gewonnen holes.
Bij voetbal kan 4-3 een goede uitslag zijn, bij golf zegt men in matchplay dan: ‘het is 1 up’.
Wanneer iemands aantal ‘up-holes‘ groter is dan er nog te spelen holes overblijven, heeft hij/zij die match gewonnen en is de partij in principe afgelopen.
Mocht men tot op de laatste hole gelijk spelen, dan is de uitslag 0/0: 0 holes up, 0 holes te spelen *)

Een matchplay wordt gespeeld door twee tegenstanders en de uitslag wordt dan ook genoteerd in twee cijfers:
1. Het aantal holes dat de winnaar ‘up’ staat
2. Het aantal holes dat daarna nog te spelen was Let wel op dat u het cijfer van de winnaar aan de goede kant noteert!
   Voorbeelden:
    - Piet Klaas 5 / 4 Piet wint van Klaas met 5 up, 4 te gaan
    - Wim Adrie 2 / 3 Adrie wint van Wim met 3 up, 2 te gaan
    - Peter Koos 0 / 0 Deze wedstijd blijft onbeslist (all square) *)

Niet doen:
- 18 holes uitspelen, als de uitslag al vaststaat. U mag dat natuurlijk wel doen voor de gezelligheid, maar voor het resultaat en de stand is dat onnodig. 
- Het aantal gewonnen- en verloren holes totaliseren. 14-4 is dus geen juiste uitslag.

Voor de matchplay competitie geldt:
- In de poulefase hoeft geen play-off te worden gespeeld; gelijke eindstand dus gewoon noteren.
- In de knockout fase is een play-off wél verplicht; er moet immers een winnaar worden bepaald die doorgaat naar de volgende ronde.

De Wedstrijdleiding geeft duidelijk de categorievaststelling en de poule-indeling aan. Het tijdsbestek waarin alle wedstrijden gespeeld MOETEN worden
is voor 2019 als volgt:

 Poule 01-01 / 27-05.
 Achtste 28-05 / 08-07
 Kwart 09-07 / 26-08
 Halve 27-08 / 29-09
 Finale 30-09 / 27-10

De verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken ligt bij beide partijen.
Bij een gewonnen wedstrijd krijgt de winnaar 2 punten bij een gelijke stand 1 punt en bij verlies 0 punten.
Als een wedstrijd niet binnen de gestelde termijn gespeeld is, krijgen beide teams 0 punten.
Indien iemand 3 maal een tegenstander uitgenodigd heeft zonder tot een afspraak gekomen te zijn, kan het team de Wedstrijdleiding op de hoogte
brengen waarna de Wedstrijdleiding contact zal opnemen met het andere team
Dit team krijgt dan nog 1 kans in een door de Wedstrijdleider te bepalen termijn anders wordt de wedstrijd verloren verklaard met 5 down.

Regel 5.9.3. De Wedstrijdleiding is in handen van de WECO (Leon Hutjens).
Regel 5.9.4. De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie zullen een prijs ontvangen, prijzen en bekers worden gesponsord door Rivez Insurance  

 

Veel succes en veel golfplezier.
Groet Leon Hutjens