BaCo

De Baan Commissie

Samenstelling BaCo:

Bart Sanders  (Voorzitter en contactpersoon naar het bestuur
Henk van Bakel
Jeroen van Malsen
Lou Meurs
Toon Verkoelen
(Herman van Rens – Greenkeeper )

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

subcommissie technische dienst:  voorzitter Toon Verkoelen 
deze dient verantwoording af te leggen aan de baancommissie.

Technisch adviseur: Herman greenkeeper de Berckt

Taak van de baancommissie
De baancommissie is belast met de ondersteuning van de exploitant bij het opstellen en uitvoeren van het baan technisch beleid.
De baancommissie heeft in deze hoofdzakelijk een adviserende taak. De dagelijkse leiding en uitvoering berust bij de exploitant.

De activiteiten van de baancommissie kunnen als volgt worden samengevat:

Activiteiten richting exploitant
Het ondersteunen van de exploitant bij het opstellen van een beheersplan voor het terrein.
Het ondersteunen van de exploitant met lichte werkzaamheden op het terrein.
Het ondersteunen van de exploitant bij het opstellen van een natuurontwikkelingsplan voor het terrein.
Het jaarlijks evalueren met de exploitant van het baanonderhoud zoals beschreven in het beheersplan.
Het maken van een plan van aanpak voor het doorvoeren van verbetering aan de baan.
Het jaarlijks evalueren met de exploitant van de natuurontwikkeling van het terrein.
Het verantwoordelijk zijn voor de communicatie tussen exploitant en vereniging aangaande alle baan technische aspecten, in het bijzonder zaken betreffende de qualifying conditions van de baan.

Activiteiten richting commissies
Het bijhouden van structureel contact met de regelcommissie inzake baanmarkering en Local Rules.
Het voeren van overleg met de handicap commissie, indien door de exploitant onderhoud gepleegd moet worden dat de qualifying conditions van de baan beïnvloedt.
Het houden van contact tussen exploitant en wedstrijdcommissie om tijdig normale onderhoudswerkzaamheden in te passen in de wedstrijdkalender
Activiteiten richting leden
Het intermediair zijn tussen leden en exploitant wat betreft alle aspecten die het baan technisch beleid aangaan.