ComCo

De Communicatie Commissie Leden - ComCo

Samenstelling ComCo 
Rob Lennaerts  –  Voorzitter, tevens bestuurslid en webmaster
Mark Schreurs  –  Beheerder Facebook-pagina

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

In het kort: deze commissie verzorgt alles m.b.t. de website.
Contact hierover via email : RJJ.Lennaerts@home.nl
Facebook vragen/opmerkingen : Mark@golfclubdeberckt.nl

Uitgangspunten :

De website GvdeBerckt.nl is het medium wat de eerste voorkeur geniet voor communicatie naar de leden

 • De commissie is primair verantwoordelijk voor de opmaak, layout en indeling van de website.
 • Contentverantwoordelijkheid ligt in hoofdzaak bij de diverse commissies.
 • De Commissie streeft naar een website die up-to-date is en optimaal is bijgewerkt met belangrijke of interessante inhoud.

Web-Content (inhoud van een te plaatsen web-artikel)

 • Duidelijke instructies maken waar content aan moet voldoen.
 • Evt ondersteunen van contentmanagers met het uitwerken van content volgens de instructies.
 • Materiaal wat aangeleverd wordt (volgens de instructies) verwerken en klaarmaken voor publicatie op de website
 • Het (de)publiceren van de aangeleverde content op de website
 • Bewaking van actualiteit van artikelen geplaatst op de website.

Overig

 • Enthousiasmeren van bestuur en commissies voor het up-to-date houden van de verenigingswebsite.
 • Het instrueren en ondersteunen van de commissies om zelf content op de website te kunnen plaatsen
 • Evt Lay-out / opmaak verzorgen aanpassen van de digitale nieuwsbrief en uitbrengen via website.