Contact / Bestuur

Informatie

Op deze pagina staat informatie over:

– de mogelijkheid om een email te sturen naar de Secretaris van de Vereniging
– het bestuur
– de commissievoorzitters
– de locatie van de golfbaan– de locatie

Contact

Het Bestuur

Marc Peeters

Voorzitter GV De Berckt

Voorzitter Senioren Commissie

Beroep: Manager

Geb. datum: 09-11-1963

 

Miriam Lormans-Bormans

Voorzitter Evenementencommissie

Afgevaardigde bestuur WeCo

Bestuurslid GV De Berckt

E-Golf4U contactpersoon 

Beroep: Managing Director Tooday

Geb. datum: 28-05-1963

Pierre Geurts

Secretaris GV De Berckt

Bestuurslid als afgevaardigde van de baaneigenaar (zie statuten)

Voorzitter HaReCo

Beroep: gepensioneerde leraar basisschool

Geb. datum: 22-12-1941

Nicole Koopmans

Voorzitter Communicatie Commissie

2e Secretaris GV De Berckt

Bart Sanders

Geen bestuurslid maar als baaneigenaar aanwezig bij bestuursvergaderingen

Lid van HaReCO en BaCo

Beroep: Eigenaar Golfbaan de Berckt

Geb.datum: 02-03-1966

Anne Dolfsma

Penningmeester

Taakverdeling bestuur:

Voorzitter

Dhr. Marc Peeters

Akkerveld 44

5988JE Helden

06-53288639

Voorzitter@gvdeberckt.nl

Secretaris

Dhr. Pierre Geurts

Molenbossen 16

5923AA Venlo

06-16383766

secretaris@gvdeberckt.nl

Bestuurslid

Mevr. Miriam Lormans-Bormans

Bosbeeklaan 63

5991MA Baarlo

06-39837191

miriam@uitgeverijsmit.nl

Bestuurslid

Mevr. Nicole Koopmans

De Raemeckers 5

5768HA Meijel

nicole_koopmans@
hotmail.com

Bestuurslid

Dhr. Anne Dolfsma

Sevenumseweg 19

5993NZ Maasbree

 

penningsmeester@
gvdebereckt.nl

Commissies + Voorzitters:

HaReCO  – Handicap en Regel commissie  –  Dhr. Pierre Geurts

WeCo       – Wedstrijd Commissie                  –  Dhr. Mark Schreurs (Ad Interim)

BaCo        – Baan Commissie                          –  Dhr. Bart Sanders

ComCo    – Communicatie Commissie         –  Mevr. Nicole Koopmans

SenCo      – Senioren Commissie                   –  Dhr. Bart Sanders

EvCo        – Evenementen Commissie           –  Mevr. Miriam Lormans-Bormans