Senioren

TVB Seniorencommissie

Samenstelling Senioren commissie:      

Bart Sanders (Voorzitter)
René van Hest
Gé van Heijster
Elly Beurskens

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

In het kort: De seniorencommissie heeft OOG en OOR voor alle senioren (55+).

En behartigt de belangen van de senioren en zal alles in het werk stellen om wensen en ideeën dien onder de senioren leven, bij het bestuur kenbaar te maken.
En zeker zo belangrijk dit in de praktijk om te zetten. Laatste gerealiseerde wens is in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van Weco opzetten van een senioren competitie op de dinsdagochtend. Hier nemen inmiddels een groep van ruim 30 senioren aan deel en de wens is hier de komende jaren een vervolg aan te geven.

Ben jij seniorlid en heb jij een wens of idee? laat het ons weten!! via Email (Bart Sanders) bart@golfclubdeberckt.nl