Info leden (inloggen)

Deze pagina is nog in bewerking

De volgende documenten zijn (alleen voor leden) toegankelijk :

Vademecum no 18. d.d. 10-10-2020: de meest belangrijke zaken hoe we e.e.a. hebben geregeld staan hier in beschreven 

2 Huishoudelijk Reglement

3 Notulen Jaarvergadering(en)